top of page
Search
  • admin

REDNA LETNA in VOLILNA SKUPŠČINA

Skladno s 28. členom Statuta Nogometnega kluba TABOR Sežana, št. P/12-19,

z dne 25.3. 2019,


s k l i c u j e m

REDNO LETNO in VOLILNO SKUPŠČINO

NOGOMETNEGA KLUBA TABOR SEŽANA


ki bo v ponedeljek, 28. februarja 2022 od 18. ure dalje

v sejni sobi Zavoda ŠTIP, Kosovelova 1c, 6210 Sežana.


Za Redno letno in volilno skupščino (v nadaljevanju Skupščino) predlagam naslednji


D N E V N I R E D:


I. Slovesni del skupščine:

1. Otvoritev zasedanja Skupščine ter pozdrav Predsednika kluba.

2. Pozdravni nagovori gostov.

3. Podelitev priznanj kluba

II. Delovni del skupščine:

4. Potrditev dnevnega reda.

5. Izvolitev organov Skupščine (Delovno predsedstvo, Verifikacijska komisija,

Volilna komisija, Zapisnikar in Overitelja zapisnika).

6. Poročilo verifikacijske komisije.

7. Poročilo o delu kluba za leto 2020 in 2021.

8. Poročila, zaključni račun in njihov sprejem:

a. Poročilo o izvedbi Mladinskega programa in Članske ekipe za leto 2020 in 2021,

b. Poročilo NO kluba za leto 2020 in 2021,

c. Zaključni račun NK TABOR Sežana za leto 2020 in 2021 ter

d. obravnava in sprejem poročil.

9. Volitve organov NK TABOR Sežana za mandatno obdobje 2022-2026:

e. Poročilo Kandidacijske komisije,

f. Predstavitev kandidatov za predsednika NK TABOR,

g. Navodila za izvedbo volitev,

h. Izvedba volitev in

i. Poročilo Volilne komisije.

10. Obravnava in sprejem Programa dela kluba in FN kluba za leto 2022 in 2023.

11. Vprašanja, pobude in predlogi.

12. Zaključek Skupščine.


Na sejo so poleg članov kluba vabljeni še člani UO, predsednik in člani NO, zaslužni člani kluba in gostje.


Lepo pozdravljeni!

Branko DIKIĆ

predsednik


Priloge:

1. Zapisnik Redne letne Skupščine kluba 2020.

2. Poročilo o delu kluba za leto 2020 in 2021.

3. Poročilo NO kluba za leto 2020 in 2021.

4. Zaključni račun NK TABOR Sežana za leto 2020 in 2021 s prilogami.

5. Program dela Mladinske šole in članske ekipe za leto 2022/23.

6. Finančni načrt kluba za leto 2022/23.


DOKUMENTI:


Comments


bottom of page