top of page
Search

REDNA LETNA SKUPŠČINA

Skladno s 27. členom Statuta Nogometnega kluba TABOR Sežana, št. P/05-17, z dne 27.3. 2017,


sklicujem

REDNO LETNO SKUPŠČINO

NOGOMETNEGA KLUBA TABOR SEŽANA

ki bo v ponedeljek, 15. junija 2020 od 19. ure dalje

v sejni sobi Zavoda ŠTIP, Kosovelova 1c, 6210 Sežana.

Za Redno letno skupščino (v nadaljevanju Skupščino) predlagam naslednji

DNEVNI RED:

I. Slovesni del skupščine:

1. Otvoritev zasedanja Skupščine ter pozdrav Predsednika kluba.

2. Izvolitev organov Skupščine (Delovno predsedstvo, Verifikacijska komisija, Zapisnikar in Overitelja zapisnika).

II. Delovni del skupščine:

3. Poročilo verifikacijske komisije.

4. Potrditev dnevnega reda.

5. Obravnava in sprejem Zapisnika o zasedanju RLS NK TABOR z dne 25.03.2019.

6. Poročila, zaključni račun in njihov sprejem:

a. Poročilo o delu NK TABOR Sežana za leto 2019,

b. Poročilo NO kluba za leto 2019,

c. Finančno poročilo in zaključni račun NK TABOR Sežana za leto 2019 ter

d. Obravnava in sprejem poročil.

7. Obravnava in sprejem Programa dela kluba in FN kluba za leto 2020.

8. Sklep o včlanitvi NK TABOR Sežana v Združenje prvoligašev.

9. Razno.

Na sejo so poleg članov kluba vabljeni še člani UO, predsednik in člani NO, zaslužni člani kluba in gostje. Gradivo za Skupščino je na vpogled v pisarni kluba na Kosovelovi ulici 1c v Sežani!

Lepo pozdravljeni!

Branko DIKIĆ

Predsednik

Priloge:

1. Zapisnik Redne letne Skupščine kluba 2019.

2. Poročilo o delu kluba za leto 2019.

3. Poročilo NO kluba za leto 2019.

4. Zaključni račun NK TABOR Sežana za leto 2019 s prilogami.

5. Program dela NK TABOR Sežana za leto 2020.

6. Finančni načrt kluba za leto 2020.


bottom of page